Evalueringer

Siden 1. januar 2004 har statslige byggesager over 5 mio. kr. skullet evalueres på en række udvalgte nøgletal. Denne regel blev indført i alment byggeri den 1. marts 2007. I den forbindelse vil regler om nøgletal for entreprenører ved udvælgelse og nøgletalsindsamling under byggeprocessen (evaluering) gælde for byggeprojekter hvis samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. DKK eksl. moms.

Reglerne findes i “Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. (nr. 1496 af 16/12/2009)” og i “Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv. (nr. 675 af 18/06/2010)”.

Reglerne er et af flere initiativer, staten har taget for at fremme udviklingen i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser, højere produktivitet samt bedre effektivitet.

Karakterbogens formål og mål
Karakterbogen beskriver entreprenørens kompetencer på forskellige områder udtrykt som et gennemsnit af nøgletallene på de sager, entreprenøren har fået evalueret. For den bygherre, der lægger vægt på, at byggeriet skal stå færdigt til det aftalte tidspunkt, gælder det om at finde frem til en entreprenør, der er god til at overholde tidsfrister. En anden bygherre vil måske vurdere området “Mangler” højt blandt de virksomheder, der byder på opgaven.

Vil du se evaluering af Kimbo, klik på karakterbog.